Home / Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

a www…………………..hu weboldalon történő árajánlat kérésre

I. Általános információk

1.1. A Szolgáltató adatai

A weblap üzemeltetője:

Cégnév:
Székhely:
Ügyvezető:
Adószám:
Statisztikai számjel:
E-mail cím:
Tárhelyszolgáltató neve: Web Hosting Studio Kft.
Tárhelyszolgáltató székhelye: 2626 Nagymaros, Molnár u. 36.
Tárhelyszolgáltató e-mail címe: admin@whskft.hu

1.2. Fogalmak

Szolgáltató: a weboldal üzemeltetője, amely a weboldalon kínált szolgáltatásokra árajánlatot nyújtó 1.1. pontban meghatározott jogi személy
Ajánlatkérő: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely a weboldalon kínált szolgáltatásokra árajánlatot kért
Felek: a Szolgáltató és az Ajánlatkérő együttesen
Árajánlat: az Ajánlatkérő által kiválasztott szolgáltatás tartalmát, általános forgalmi adóval növelt, bruttó árát tartalmazó, Szolgáltató által elektronikus formában megküldött ajánlat.

II. Az ajánlatkérés menete

2.1. Az áru bemutatása, akciós termékek

A weboldalon minden áru képpel és leírással kerül bemutatásra, amely megkönnyíti a vásárló számára az áru kiválasztását és az ajánlatkérés melletti döntést. Mindezek mellett felhívjuk a figyelmet arra, hogy az oldalakon található képek csak illusztráció céljára szolgálnak, a tényleges termékek eltérhetnek a képen látottaktól.
A termékek köre folyamatosan változhat, bővülhet. A weboldalon olykor akciókat kínálunk, az egyes akciók egyértelműen feltüntetésre kerülnek, az akció keretébe tartozó termékek, és a vonatkozó kedvezmények megjelölésével. Az akciós áruk esetében az akció minden esetben a megadott dátumig, vagy a készlet erejéig tart. Az akciókkal kapcsolatos ajánlatok változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja.

2.2. Az áru kiválasztása, az ajánlatkérés menete

A termékkategóriákból kiválasztott áruról annak képére kattintva és annak leírásában törekszünk a legszélesebb körű, az ajánlatkérő döntését elősegítő információkat megadni. A kiválasztott áru képére történő kattintást követően az ajánlatkéréshez ki kell tölteni a megjelenő mezők adatait. Az ajánlatkérő és a termék alábbi adatait kötelezően meg kell adni: ajánlatkérő neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, termék neve, megrendelt darabszáma. Az adatok kitöltése után az Ajánlatkérés küldése gombra kattintva kerül sor az ajánlatkérés véglegesítésére és feladására.
A Szolgáltató az ajánlatkérés teljesítése céljából kezelheti az ajánlatkérő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet. Az ezzel kapcsolatos rendelkezéseket Szolgáltató Adatvédelmi nyilatkozata tartalmazza.

2.3. Ajánlatkérés visszaigazolása, megküldése

A Szolgáltató az ajánlatkérés megérkezését követően köteles az ajánlatkérő részére az ajánlatkérést e-mailben visszaigazolni. Ennek technikai jellegű hibából fakadó elmaradásáért a Szolgáltató felelősségre nem vonható. Szolgáltató az ajánlatot legkésőbb a kérés beérkezésétől számított 24 órán belül küldi meg.

III. Panaszkezelés

Amennyiben az Ajánlatkérőnek akár a honlap üzemelésével, vagy az azon szolgáltatott információkkal kapcsolatban, vagy az ajánlatkéréssel kapcsolatban észrevétele vagy panasza van, úgy azt a Szolgáltató részére e-mail, telefon vagy postai levél útján bejelentheti:
e-mail:
telefon:
Postai cím:
A Szolgáltató minden egyes panaszt érdemben kivizsgál, és annak eredményéről legkésőbb 30 napon belül az Ajánlatkérőt tájékoztatja. Amennyiben Ajánlatkérő a panasz kezelésével nem elégedett, úgy a felügyeleti szervekhez fordulhat.

IV. Hírlevélre történő feliratkozás

A weboldal látogatóinak lehetőségük van arra, hogy a Szolgáltató hírlevelére feliratkozzanak a nevük és e-mail címük megadásával.
Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos információkról rendszeres tájékoztatást küld a hírlevélre feliratkozott Ajánlatkérők részére.
A feliratkozás során megadott személyes adatok kezelését Szolgáltató az Adatkezelési Nyilatkozatban megadott feltételek szerint kezeli.
Az Ajánlatkérő bármikor kérheti a hírlevelek részére történő küldésének megszüntetését, a hírlevelekben biztosított leiratkozási lehetőséggel. Ebben az esetben a Szolgáltató törli az Ajánlatkérő nevét és e-mail címét a listából, és a továbbiakban nem küld részére hírlevelet.

V. A jelen ÁSZF hatálya, záró rendelkezések

Az ÁSZF hatálya a Szolgáltatóra, valamint az Ajánlatkérőkre terjed ki.
Az ÁSZF érvényes szövegének hatályba lépése napja az a nap, amely a honlapon feltüntetésre került. Az ÁSZF az Ajánlatkérő számára elmenthető és kinyomtatható formátumban is elérhető.
Az ÁSZF határozatlan időre szól.
Az ÁSZF módosításának esetén a folyamatban lévő ajánlatkérésekre az ajánlatkérés dátuma szerint érvényes ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.